Koneurakointi S. Kuittinen Oy:n ilmoituskanava ja ohjeet ilmoittamiseen

Koneurakointi S. Kuittinen Oy:llä olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan. Meille on tärkeää toimia eettisesti ja vastuullisesti sekä puuttua esille tuleviin epäkohtiin. Vuoden 2023 alussa on tullut voimaan ilmoittajansuojelulaki. Laki toteuttaa Suomessa EU:n ns. whistleblower-direktiiviä. Laki velvoittaa suojelemaan väärinkäytöksistä ilmoittavan henkilön henkilöllisyyttä. Organisaation tulee ottaa käyttöön ilmoituskanava, jossa ilmoittaminen on mahdollista ilman ilmoittajan henkilöllisyyden paljastumista.

Työntekijämme (myös entiset), asiakkaamme ja kaikki yhteistyökumppanimme voivat ilmoittaa ilmoituskanavamme kautta mahdollisista ilmoittajansuojalain piiriin kuuluvista väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä. Ilmoituskanavamme on Webropol Oy:n ylläpitämä ja se täyttää ilmoittajansuojelulain vaatimukset. Ilmoituskanavan kautta ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Jokaista ilmoituksen käsittelijää sitoo salassapitovelvoite. Ilmoituksen jättäjää kohtaan ei voi kohdistaa vastatoimia, eikä siitä aiheudu hänen työsuhteelleen haitallisia vaikutuksia. Käsittelemme kanavan kautta ainoastaan ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvat väärinkäytösilmoitukset.

Voit tehdä ilmoituksen halutessasi joko nimettömänä tai omalla nimelläsi osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/CP/FFF2CB8D936777FC

Kun olet jättänyt ilmoituksen, saat vastaanottoilmoituksen, jossa ilmoitetaan käsittelyn seurantaan tarvittava salasana. On tärkeää, että otat salasanan talteen, sillä sen avulla pääset seuraamaan tapauksen etenemistä ja viestimään käsittelijöiden kanssa. Pääset seuraamaan tapauksen etenemistä osoitteessa: https://new.webropolsurveys.com/WB/Login. Käsittelijät ottavat jätetyn ilmoituksen käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Käsittelijöiden on mahdollista kysyä ilmoituskanavassa ilmoittajalta lisätietoa selvittääkseen ilmoituksen paikkaansapitävyyden. Ilmoittajan ei kuitenkaan ole velvollinen toimittamaan lisätietoa käsiteltävästä asiasta.

Mikäli ilmoituksen todetaan olevan paikkansapitävä, käsittelijät ryhtyvät tarpeellisiin toimiin väärinkäytökseen puuttumiseksi. Tehdyistä tai suunnitelluista toimenpiteistä tiedotetaan ilmoituksen tekijälle 90 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on vastaanotettu.